Tanıtım

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirlendiği şekli ile enstitüler üniversitelerin fakültelerinde ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürüten yükseköğretim kurumudur.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun'un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin vizyon ve misyonu ile belirlenmiş ilkeleri ve uluslararası bilimsel ve akademik ölçütleri temel hedef alan ve lisans üstü eğitim vermek amacıyla oluşturulmuş üniversitenin temel bir organıdır.

Bu bağlamda enstitümüzde halen yirmibeş anabilim dalında yüksek lisans düzeyinde (I. Öğretim Tezli Yüksek Lisans) (Arkeoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Felsefe, Grafik-Tasarım, İktisat, İşletme, İşletme/Muhasebe ve Finans, İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama, İşletme/Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, Mütercim Tercümanlık, Psikoloji, Rekreasyon, Resim, Seramik/Seramik Sanat ve Tasarım, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret/Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Tarih, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı,Yenilikçi ve Girişimcilik ), yedi anabilim dalında II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri/Çalışma ve İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat/Ekonomi ve Finans, İşletme, Kamu Yönetimi, Rekreasyon Yönetimi, Tarih ve Turizm İşletmeciliği), İşletme, İktisat/Ekonomi ve Finans ve  Kamu Yönetimi anabilim dallarında Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek lisans ve onbir anabilim dalında doktora düzeyinde (Arkeoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Felsefe, İktisat, İşletme, İşletme/Muhasebe ve Finansman, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı) eğitim öğretim verilmektedir. Enstitümüzde uluslararası bilimsel ve akademik düzeyde araştırmacı ve üretken niteliklere sahip bilim insanı adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla enstitümüz bünyesinde yer alan anabilim dallarındaki öğretim üyeleri nitelik ve nicelik olarak her geçen gün giderek artmaktadır ve yukarıda belirtilen hedeflere daha da yaklaşılmaktadır.

 

Yukarı Çık