Seramik Sanat ve Tasarım
Seramik Anasanat Dalı Seramik Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı; bölgedeki seramik sanatına dair kültürel zenginlik ve dinamiklerden yola çıkılarak, çağdaş seramik sanatı ve tasarımını ulusal ve uluslararası boyutta daha da ileri götürebilecek, geliştirebilecek, endüstri-tasarımcı işbirliğine katkı sağlayabilecek müfredat içeriği ile hazırlanmıştır.
Seramik Sanat ve Tasarım programı; seramik lisans diplomasına sahip mezunların başvurusuna açık olup, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi de göz önünde bulundurularak, sanat ve tasarım alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilen, yorumlayabilen, yeni bilgiler oluşturabilen, alanı ile ilişkide olan disiplinler arasında esnek düşünebilen, alanına katkı sağlayabilen ve sorunları çözebilen, gelişmeleri takip ederek, bu gelişmelere ek olarak, kendi önermelerini; değerlendirme, sözlü ve yazılı olarak aktarabilme yetkinliğine sahip sanat ve tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Böylece bölgenin sahip olduğu kültürel miras çağdaş bir yaklaşımla geleceğe kültürel anlamda taşınacaktır.
2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Seramik Anasanat Dalı Seramik Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı öğretime başlamıştır. 
Yukarı Çık