Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Tanıtım

 Mütercim Tercümanlık Bölümü 2000 yılında açılmış olup, 2002 yılından bu yana Yüksek Lisans Programına öğrenci almaktadır.

 

MİSYONU

Yüzyıllardır kültürler arası iletişimin en önemli aracı olan çeviri günümüzde kültürel alışverişlerin giderek yoğunlaşmasına bağlı olarak daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle Mütercim-Tercümanlık bölümü çeviri çalışmalarındaki gelişmeleri takip ederek bu alanda yetişmiş insan eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla doğru orantılı olarak bölüm mezunlarının farklı mesleki alanlarda etkinlik göstermesine imkân sağlayacak kültürel ve dilsel altyapının oluşturulması bölümün öncelikli hedefini oluşturmaktadır

 

VİZYONU

 • Çalışmalarında ülke çıkarlarını göz önünde bulundurmak
 • Temel çalışma nesnesi olan çevirinin uygulamada toplumsal bir faydaya dönüşmesini sağlamak.
 • Öğrencisini, çalışanlarını ve çatısı içinde yer aldığı üniversitenin bilim dünyasında sahip olduğu yeri güçlendirmek.
 • Yenilikçi ve alanında öncü bir bölüm olmak

 

Anabilim Dalımız öğrencileri;

 • Mesleklerinin bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip,
 • Ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilincinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranan,
 • Kendini bir birey olarak tanıyan, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanan ve zayıf yönlerini geliştiren,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyen ve öğrenmesini yönlendiren, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştiren,  
 • Çok kültürlü, kültürler arası kültür köprüleri kuran ve kültür elçiliği yapan,
 • Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı kavrayan ve kendi dilini koruma ve geliştirme bilincine sahip,
 • Bilimsel çalışma temel ilkelerini ve etik kurallarını benimsemiş ve kendi alanına aktarabilen,
 • Meslek olarak mütercim-tercümanlığın gerektirdiği kuramsal alt yapıyı edinmiş ve çalışmalarına yansıtabilen,
 • Hakim olduğu yabancı dildeki her türlü neşriyatı anadiline kazandıracak bilgi ve becerileri edinmiş olarak mezun olurlar.

 

Yukarı Çık