Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tanıtım

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 1992 yılında kurulmuş ve 1995-1996 eğitim öğretim yılından bu yana Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde  Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitimin Tanımı:

Eğitim sürecinde, nitelikli yönetici yetiştirmek amacına uygun olarak, Türkiye'nin toplumsal, ekonomik, siyasi ve idari yapısı ile sorunlarını, teorik ve çözümleyici yaklaşımlarla inceleyen çok sayıda uzmanlık derslerinin yanı sıra, özellikle işletme, iktisat ve maliye alanlarında olmak üzere diğer ilgili bilim dallarından da çeşitli dersler Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde  verilmektedir.

Amaçlar:

1992 yılında kurulan ve 1995-1996 eğitim öğretim yılında lisans ve yüksek lisans öğretimine başlayan Kamu Yönetimi Anabilim Dalının amacı, öncelikle çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte her meslek gurubundan kişilere yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektir. Özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında, özel sektörün çeşitli yönetim kademelerinde ve bankalarda görev alan kişilere yüksek lisans programı ile kamu yöneticisi formasyonu kazandırmak ve üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için, politika, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler, kamu hukuku, ve uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğitim ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.

Misyon ve Vizyon:

Kamu Yönetimi Anabilim Dalının misyonu, eğitim ve öğretim anlamında  Lisans ve Yüksek Lisans programına devam eden öğrencileri çağdaş bilimin gerektirdiği bilgilerle donatmak, bölümümüzün ilgilendiği alanlarda öğrencilerimize donanım ve iş yaşamlarında gereksinim duydukları alt yapıyı kazandırmaktır. Diğer yandan, evrensel düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip çağdaş bir öğretim ve çalışma kültürü oluşturmak, anabilim dalının bir diğer misyonudur.

 

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışması ve katılımcı yönetimi kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen, uluslararası ve ulusal düzeyde güvenilir ve nitelikli çalışmalar ortaya koyan bir akademik birim olmak ise temel vizyonumuzdur.

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur.1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren İktisat Bölümü hem örgün hem ikinci öğretim hem de yüksek lisansı ile birlikte faaliyete geçmiştir. Doktora programı ise 1996-1997 eğitim öğretim yılından bu yana faaliyet göstermekte olup, Üniversitemizin ilk açılan doktora programıdır. İktisat Bölümü, fakültenin kuruluşundan itibaren faal olan temel bölümlerden biridir.İktisat Anabilim Dalı’nda 2013 yılı itibariyle 5 Profesör, 6 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 11 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle İktisat Anabilim Dalı’nda 42 Yüksek Lisans programında 42 öğrenci, Doktora Programında 19 öğrenci öğrenime devam etmekted

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 1992 yılında kurulmuş ve 1995-1996 eğitim öğretim yılından bu yana Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde  Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitimin Tanımı:

Eğitim sürecinde, nitelikli yönetici yetiştirmek amacına uygun olarak, Türkiye'nin toplumsal, ekonomik, siyasi ve idari yapısı ile sorunlarını, teorik ve çözümleyici yaklaşımlarla inceleyen çok sayıda uzmanlık derslerinin yanı sıra, özellikle işletme, iktisat ve maliye alanlarında olmak üzere diğer ilgili bilim dallarından da çeşitli dersler Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde  verilmektedir.

Amaçlar:

1992 yılında kurulan ve 1995-1996 eğitim öğretim yılında lisans ve yüksek lisans öğretimine başlayan Kamu Yönetimi Anabilim Dalının amacı, öncelikle çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte her meslek gurubundan kişilere yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektir. Özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında, özel sektörün çeşitli yönetim kademelerinde ve bankalarda görev alan kişilere yüksek lisans programı ile kamu yöneticisi formasyonu kazandırmak ve üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için, politika, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler, kamu hukuku, ve uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğitim ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.

Misyon ve Vizyon:

Kamu Yönetimi Anabilim Dalının misyonu, eğitim ve öğretim anlamında  Lisans ve Yüksek Lisans programına devam eden öğrencileri çağdaş bilimin gerektirdiği bilgilerle donatmak, bölümümüzün ilgilendiği alanlarda öğrencilerimize donanım ve iş yaşamlarında gereksinim duydukları alt yapıyı kazandırmaktır. Diğer yandan, evrensel düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip çağdaş bir öğretim ve çalışma kültürü oluşturmak, anabilim dalının bir diğer misyonudur.

 

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışması ve katılımcı yönetimi kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen, uluslararası ve ulusal düzeyde güvenilir ve nitelikli çalışmalar ortaya koyan bir akademik birim olmak ise temel vizyonumuzdur.

 

Yukarı Çık