Duyurular

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT DONDURMA VE SAVUNMA SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

Son Güncelleme Tarihi : 06.04.2020 15:52

 
1. Enstitümüzün 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yaptıran öğrencilerden ders aşamasında olanlar, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Kayıt dondurma talebinin; Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ya da kargo/posta yoluyla gönderilecek ıslak imzalı dilekçe ile 15 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen kayıt dondurma işlemi azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.
 
2. Enstitümüzün 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt yenileyen ve tez aşamasında olan öğrenciler de, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Bu talepleri; tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunup bulunmaması gibi hususlar doğrultusunda tez danışmanının görüşü alınarak, nihai olarak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile sonuca bağlanacaktır. Bu kapsamda kayıt dondurma talebinin; Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ya da kargo/posta yoluyla gönderilecek ıslak imzalı dilekçe ile 15 Mayıs 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen kayıt dondurma işlemi azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.
 
3. Tez döneminde olup, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresi sona erecek olanlar ve kayıt dondurma talebi yapmayacaklar için, talep etmeleri halinde; Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile “Tez Savunma Sınavına” girebilmek için tezin son teslim tarihi 16 Temmuz 2020’ye kadar uzatılacaktır.  
 
4. 01.04.2020 tarihinden itibaren, “Tez Savunma Sınavı”, “Tez İzleme Komitesi Toplantıları”, “ Tez Önerisi Savunması” ile “Doktora Yeterlilik Sınavı” "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" üniversitemizin uzaktan bağlantı sistemi veya diğer dijital imkânlar kullanılıp video konferans yöntemi ile yapılabilecektir. Bu şekilde yapılacak tez savunma sınavlarında “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 24. maddesinin 6. fıkrası ile 38. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlar aranmayacaktır.
Yukarı Çık