Business Telefon(2102) Kullanım Kılavuzu

*Özellik (Feature) Kodları Tablosu Görmek İçin Buraya Tıklayın..

1-Ahize

2-Sesli Postaya Yönlendirme Düğmesi :

Sesli postanızı APX Sesli Mesaj Sistemi yoluyla göndermek için, bu düğmeye basın. Gelen sesli talimatları uygulayarak mesajınızı gönderebilirsiniz.
Mesajları Dinleme: Posta kutunuzda mesajlar olduğunda, Mesaj düğmesinin sol tarafındaki gösterge ışığı yanar ve görüntü ekranı toplam mesaj sayısını gösterir, örneğin, "3 Mesaj 2 Yeni Mesaj" gibi. Mesajları dinledikten sonra, ya onları kaydetmeli veya Yeni Mesajlar Kuyruğu'ndan temizlemek için silmelisiniz.
 
3-Mesaj Düğmesi (MSG) :
 
Bu özelliği etkinleştirmek için, eller boşta (Hands Free) tuşuna basın-tuşun sol tarafındaki gösterge lambası yanar. Eller Boşta seçeneği, gelen aramaları ellerinizi kullanmadan yanıtlamanıza olanak sağlar. Telefon, bir yandan eller boşta konuşma için hoparlörü etkinleştirirken, öte yandan durumu size bildirmek için bir uyarı sesi çıkarır.
 
4-Hoparlör
 
5-Tuş Takımı
 
6-Eller Boşta (Handsfree) Tuşu :
LCD Ekran, telefon durum mesajları, Arayanın Kimlik Bilgileri ve sesli postaları içeren posta kutunuz içindeki mesaj sayısına ilişkin bilgiler sağlar. Bunu, aynı zamanda, dahili kullanıcı dizinini görüntülemek içinde kullanabilirsiniz. Telefonunuzun çalışır durumda olmadığı zamanlarda, ekranda geçerli tarih ve saat görüntülenir.
 
7-LCD Ekran :
Bu tuşlar, dahili kullanıcı dizini kullanılırken komutları seçmenize olanak sağlar. Buradaki üç komut, Seç, Geri ve çık komutlarıdır.
 
8-Komut Tuşları (Menü Seçim Tuşları) :
 
Bu tuşlar, dahili kullanıcı dizini içindeki kullanıcı adları arasında kaydırma yapmanıza olanak sağlar.
örnek: Directory (telefon rehberi) menüsüne girebilmek için kaydırma tuşlarını kullanarak bu menüye ulaşılacak ve menüyü etkinleştirmek için de komut tuşlarından seç komutunu kullanarak Directory menüsündeki telefon numaralarına ulaşılacaktır. Network telefon sistemindeki kayıtlı tüm telefonlara soyadı düzeninde tuş takımını kullanarak ulaşıp, arama yapılacak kişi bulununca komut tuşlarından Seç tuşu kullanılarak arama gerçekleştirilecektir.
 
9-Kaydırma Tuşları (Menü İlerleme Tuşları) :
 
Gelecekteki kullanım için ayrılmıştır.
 
10-Program Tuşu :
Bu tuşlar, dahili ve harici telefon hatlarına erişmenize olanak sağlar. Yöneticiniz, bunları çeşitli özelliklere ve sistem Hızlı Arama özelliklerine erişecek şekilde yapılandırabilir veya kendi kişisel Hızlı Arama özelliklerinizi mevcut erişim tuşlarına atayabilirsiniz. Her düğmenin sol tarafındaki gösterge lambası, hangi satırların kullanılabileceğini, kullanımda olduğunu veya beklemede olduğunu gösterir.
 
11-Erişim Tuşları :
 
Oval şekilden bağımsız olarak ve gösterge lambaları dışında, bu Erişim tuşları da lambalarla aynı amaca hizmet eder. Bu Erişim tuşlarının çoğu, özellikleri önceden atanmış olarak gelir. Ancak, sistem yöneticiniz, bu tuşlara yeniden özellikler veya Hızlı Aramalar atayabilir.
 
12-Erişim Tuşları (gösterge lambaları olmayan) :
önceden atanan özellikler aşağıdaki gibidir:

özellik Kod Tuşu (Feature) Doğrudan Sesli Postaya Yönlendirme Konferanstan Atma Numara İle çağrı Toplama Grup çağrı Toplama çözme Butonu - Telefonunuz üzerindeki bir Erişim tuşuna özellik kodları kullanılarak atanmamış olan özelliklere erişmek için bu tuşa basın.(özellik (Feature) Kodları Tablosu)- Bu özellik, bir arayıcıyı zil çalarak veya konuşmasını keserek bekletmeden, doğrudan diğer bir kullanıcının sesli postasına aktarmanıza olanak sağlar.
Konferansa son alınan kişiyi atmak için kullanılır.
Bulunduğumuz yerde çalan bir telefonu numarasını girerek çağrıyı toplamak için kullanılır.
Tanımlanan çağrı gruba dahil bir kullanıcının telefonuna çağrı gelince numara bilinmeden bile o çağrı grubunun çağrılarını toplamak için kullanılır.
Mevcut konuşmakta olduğumuz çağrıyı çözmek için kullanılır. örneğin çalan iki çağrıdan ikincisi ile konuşurken bekleyen birinci hattaki çağrıya ulaşmak için kullanılır.

Hoparlör araması yaparken, telefonun mikrofonunu kapatmak için, Mikrofon Kapama tuşuna basın. Mikrofon Kapama düğmesi ahizeyi sessiz hale getirmez.
Hoparlörlü telefon modundayken, mikrofonu kapatmak için Mikrofon Kapama (Mute) tuşuna basın. Karşıdaki kişiyi duyabilirsiniz, ancak o sizi duyamaz. Mikrofonun yeniden açmak için, yeniden Mikrofon Kapama (Mute) tuşuna basın.
Tuşun sol tarafındaki gösterge lambası, bu özellik etkinleştirildiğinde yanar.
 
13-Mikrofon Kapama Tuşu :
 
Ahizenin, hoparlörün veya zilin sesini ayarlamak için bu tuşlara basın.
Ahize Ses Düzeyi - Ahizenin ses düzeyini yükseltmek veya alçaltmak için, ahizeyi kaldırın ve istenen ses düzeyine gelinceye dek ses düzeyi kumanda tuşlarına tekrar tekrar basın. Bu, bir görüşme sırasında yapılabildiği gibi ses düzeyini anlamak için çevir sesini dinleyerek de yapılabilir.
Hoparlör Ses Düzeyi - Hoparlörün ses düzeyini yükseltmek veya alçaltmak için, Hoparlör (Speaker) düğmesine basın ve sonra istenen ses düzeyine gelinceye dek ses düzeyi kumanda tuşlarına tekrar tekrar basın. Bu, bir görüşme sırasında yapılabildiği gibi ses düzeyini anlamak için çevir sesini dinleyerek de yapılabilir.
Zil Ses Düzeyi - Zilin ses düzeyini yükseltmek veya alçaltmak için, telefonunuz çalarken istenen ses düzeyine gelinceye dek ses düzeyi kumanda tuşlarına tekrar tekrar basın.
Ses Düzeyi Kontrol Tuşları :
Hoparlörü etkinleştirmek için bu tuşa basın. Tuşun üst kısmındaki gösterge lambası, bu özellik etkinleştirildiğinde yanar.
Hoparlörlü telefonu etkinleştirmek için Hoparlör (Speaker) tuşuna basın. Bunu, aranan numarayı çevirmeden veya çevirirken yapabilirsiniz. Hoparlörlü telefon modundayken, ahizenin kaldırılması hoparlörlü telefonu kapatır ve konuşmanızı ahize kullanarak sürdürmenize olanak sağlar.
Hoparlör Tuşu (Speaker) :
Aradığınız son telefon numarasını veya iç hat numarasını yeniden çevirmek için bu tuşa basın.
Yeniden çevirme Tuşu (Redial)
Tek bir aramayla en fazla üç ayrı dahili ve/veya harici tarafla görüşmek için bu tuşu kullanın.
Kendiniz de dahil en fazla dört kişi ile konferans görüşme yapabilirsiniz. Diğer üç kişi dahili ve harici aramalardan katılabilir.
Konferans araması yapmak için:
  1. Arama yaparken, Konferans (Conference) tuşuna basın. Sistem arayanı otomatik olarak beklemeye alır ve yeni bir hat seçer.
    Diğer bir kişiye arama başlatın, bu kişinin yanıt vermesini bekleyin ve yeniden Konferans (Conference) tuşuna basın.
    Konferans (Conference) tuşu ikinci kez basılıncaya dek, birinci kişi beklemede kalır ve ikinci kişi ile özel konuşma yapabilirsiniz.
  2. Dördüncü kişiyi konferansa katmak için 1 ve 2. Adımları yineleyin.
Konferans Tuşu (Conference) :
Aramayı diğer bir telefona göndermek için bu düğmeyi kullanın.Aktarma özelliği, bir aramayı telefonunuzdan herhangi bir diğer dahili hatta göndermenize olanak sağlar ve arama izinleriniz uygunsa, dış hatlara da gönderebilirsiniz.
örnek: 1504 nolu telefonu arayan, 1501 nolu kullanıcı 1500 numaralı kullanıcıyla görüşmek istediğinde, arayan 1501 numaralı kullanıcıyı Aktarma Tuşuna(Transfer) basarak 1500 numaralı kullanıcının numarasını çevirip çağrı yanıtlandığında tekrar Aktarma (Transfer) tuşuna basarak 1501 ve 1504 numaralı kullanıcıların görüşmesini sağlayabiliriz.
Aktarma Tuşu (Transfer) :
Bir aramayı beklemeye almak için, Beklet (Hold) tuşuna basın. Aramaya geri dönmek için, aramanın kaynaklandığı Erişim tuşuna basın.
Bekletme Tuşu (Hold) :
Mikrofon, telefon hoparlörü aktif konumdayken etkin hale gelir. İyi sonuç elde etmek için, mikrofon civarındaki alanı diğer nesnelerden temizleyin.
 
14-Mikrofon (telefonun alt kısmına yerleştirilmiştir) :

Tüm gelen aramaları, bir zil sesinden sonra sesli postanıza göndermek için bu düğmeye basın. Bu özelliğin ayarlarını, gelen aramaları Sesli Yanıt'a veya sizin seçtiğiniz bir telefon numarasına yönlendirecek şekilde değiştirebilirsiniz.
Arayanları Sesli Postaya Yönlendirme : Gelen aramaları bir zil çalıştan sonra hemen sesli postanıza göndermek için, Postaya Gönder (FWD VMAIL) tuşuna basın. Tuşun sol tarafındaki gösterge lambası, bu özelliğin etkinleştirildiğini belli etmek için yanar. Bir arama geldiğinde, bunu size bildirmek için telefon bir kez çalar size bu aramayı yanıtlama fırsatı verir ve daha sonra arayan kişi sesli postanıza gönderilir.
Bu özelliği devre dışı bırakmak için, Postaya Gönder (FWD VMAIL) tuşuna yeniden basın. Postaya Gönder özelliği kapatıldığında, sizin telefonunuz dört kez çalıncaya dek arayanlar sesli postaya gönderilmez.

Bağlantılar
İletişim
Tel: 0 252 211 1226
Faks: 0 252 211 1263
EPosta: bim@mu.edu.tr
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
48000 Kötekli/MUĞLA

 

Yukarı Çık