Arkeoloji Anabilim Dalı Tanıtım

İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Ülkemizde eğitim veren Arkeoloji bölümleri, uluslararası alanda yabancı üniversiteler ve araştırmacılar ile rekabet eden ve yabancı dilde en çok yayın yapan bölümlerin başında gelmektedir. Sahip olduğumuz arkeolojik kalıntıların zenginliği bu rekabeti her zaman geliştirmek ve geleceğe taşımak için büyük bir potansiyeldir. Bunun bilincinde olan üniversite yönetimimiz bu gerekçeler doğrultusunda Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KAUM) kurulmasına ve geliştirilmesine de olanak sağlamıştır. Bölümümüzde bugüne dek Karya Bölgesi'nin dip tarihini aydınlatabilmek ve bölge malzemesinin ciddi boyutlarda araştırılmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol gereği, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen "Muğla'da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi" adlı projesinin ön araştırması tamamlanarak kitap halinde yayınlanmıştır. Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 2005 yılında yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında halen devam etmekte olan "Muğla Kültür Envanteri" projesini yürütmektedir. Bölümümüz öğretim elemanlarınca Pedasa, Daskyleion, Euromos ve Kerkenes ören yerlerinde kazı çalışmaları, Bodrum yarımadasında Pedasa, Aspat, Hydai, Kissebükü, Sedir Adası, Mobolla ve İdyma ören yerlerinde ve Ula ilçesi sınırlarındaki Thera yerleşiminde yüzey araştırmaları yapmaktadır. 

        Bölümümüzde tezli Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Bölümümüze girecek olan yüksek lisans öğrencilerinden ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ) Doktora öğrencilerinden ise ALES sınavına ek olarak YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) şartı aranmaktadır.

Yukarı Çık